انگلیسی
چهارشنبه ٣١ شهريور ١٤٠٠
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی: وحید مجیدنژاد

مرتبه علمی: استادیار                           

Google Scholar Profile

 

تحقیق و پژوهش
 

عنوان

موسسه حمايت کننده

طراحی و ارزيابی يک الگوريتم جديد جهت زمانبندی گراف وظايف در سيستم های محاسباتی همگن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.