انگلیسی
سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی: وحید مجیدنژاد

مرتبه علمی: استادیار                           

Google Scholar Profile

 

پست الکترونیکی

aaa

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.